• head_banner_01
  • head_banner_02

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýasy

“Hengshui Xukang” lukmançylyk enjamlary, Ltd.
ştab-kwartirasy Hebeý welaýatynyň Anping etrabynda ýerleşýän lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk enjamlaryny öndüriji.Pekin we Týanjinin portunyň golaýynda.Locationerleşýän ýeri has ýokary.Geçirmek çalt we täsirli.

“Hengshui Xukang Medical Appliance Co., Ltd.” 2006-njy ýylda esaslandyrylan, Önümçilik enjamlary we ökde önümçilik tejribesi bolan Xukang, Hytaýyň hemme ýerinde öňdebaryjy lukmançylyk üpjün edijilerine öwrüldi.Recentlyaňy-ýakynda şu ýyl Xukang ähli sözi girizdi.Indi bolsa Europeanewropa we Amerikan Angliýa Aziýa bazarynda esasy bazarymyz.Bütin dünýäde önümlerimizi has köp müşderi halaýar.

Xukang 100 inedördül metr meýdany eýeleýär we ýüzden gowrak adam bar, Xukang güýçli dizaýn topary, önümçilik topary we gowy satuw topary bar, olar hemişe özleriniň, ýokary hilli önümleriň berk talaplary we müşderilere ýokary hilli hyzmatlar.

10002

Zawod gezelenji

Xukang-da adaty önümçilik maşynlary, tikin maşyny, guşak döwýän maşyn, ultrases ütükleýji maşyn, oýma maşyn, dört sütün kesiji maşyn, metbugat enjamy bar.Elmydama ýokary hilli önüm öndürip bilýäris.Şeýle hem, bizde ýokary hilli barlag topary bar.Diňe harytlar gowy barlaýar, harytlar zawoddan çykar.

Xukang omörite gaplama, logo we beýleki zatlar.Diňe size kömek gerek, size kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

fabrik_tour (1)
fabrik_tour (2)
fabrik_tour (3)

Şahadatnamalar

“Hengshui Xukang Medical Appliance Co., Ltd.” Lukmançylyk üpjünçiligi tejribesi esasan şu ugurlarda alnyp barylýar: ervatgynyň ýakalary, duruş düzediji, ýokarky arka seriýerleri, dyz epmek, topuk dyrnagy, ortoz, aşaky ekstremal seriýalar, bel goldawy, lomber arka dyrnak, taýak, Barmak bölekleri we ilkinji kömek enjamlary we ş.m.

Indi Xukang-da käbir şahadatnama bar, mysal üçin CE FDA.Xukang bolsa ISO13485 bellige aldy.Xukang ODM we OEM-i hem goldaýar.

şahadatnama (1)
şahadatnama (2)
şahadatnama (3)

Kompaniýanyň görnüşi

“Hengshui Xukang” lukmançylyk enjamlary, Ltd.maksat ýokary derejä hyzmat etmek we abraý bilen ösüş gözlemek.Wadalar ýerlikli bahalar, gysga önümçilik wagty we –sales hyzmatyndan soň kanagatlanarly.

“Ilki bilen hil, ilki karz”, müşderiniň gelmegini we bulaşyklyk barada gepleşik geçirmegini we umumy ösüşi gözlemegini mähirli garşylaýar.