• head_banner_01
  • head_banner_02

Önümlerimiz

  • Çagalar AFO topuk dyrnagy Aýak dyrnagy

    Çagalar AFO topuk dyrnagy Aýak dyrnagy

    Çagalaryň aýak dynçlygy, aýaklaryň düşmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar we topuk tendiniti, ösümlik fasiit, topuk we aýak süzgüçleri sebäpli ýatylýan hassalarda Achilles tendon şertnamasy.Daban topuklarynyň döwülmegi, tibia we fibulanyň aşaky böleginiň döwülmegi, topuk bagynyň şikeslenmeleri üçin amatlydyr.Bu dyrnak, esasanam, topuk döwükleri bolan, operasiýa zerurlygy bolmadyk hassalar ýa-da operasiýadan soň topuk hereketi çäkli hassalaryň irki agyrlygy üçin has amatlydyr.Roker aýagynyň we dabany, aýak bogunlarynyň hereketini azaltmak we ýöräniňizde hereketlendiriji güýjini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Bu önüm polat plastinka we beýleki durnukly topuk bogun we aýak döwük operasiýalary bilen içerki düzedişden soň daşarky düzedişlere kömek edip biler.