Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Hyzmatymyz

  Hyzmatymyz

  Zawodymyz OEM & ODM, omörite gaplama bilen üpjün edýär.Size hyzmat etmäge bagyşlanan hünärmenler topary

 • Şahadatnamamyz

  Şahadatnamamyz

  CE FDA ISO13485 TUV

 • Önümimiz

  Önümimiz

  Önümimiz iň gowusy, ýigrimi ýyldan gowrak önümçilik we deisgn tejribämiz bar.

 • Çalt eltip bermek

  Çalt eltip bermek

  Harytlary çalt, netijeli eltýäris. Az ýygy sarp ediň we anyk iş bölünişigi bar.

Kärhananyň soňky habarlary

Kompaniýamyz hakda has giňişleýin öwreniň

“Hengshui Xukang” lukmançylyk enjamlary, Ltd.

ştab-kwartirasy Hebeý welaýatynyň Anping etrabynda ýerleşýän lukmançylyk enjamlaryny we lukmançylyk enjamlaryny öndüriji.Pekin we Týanjinin portunyň golaýynda.Locationerleşýän ýeri has ýokary.Geçirmek çalt we täsirli.
“Hengshui Xukang Medical Appliance Co., Ltd.” 2006-njy ýylda esaslandyrylan, Önümçilik enjamlary we ökde önümçilik tejribesi bolan Xukang, Hytaýyň hemme ýerinde öňdebaryjy lukmançylyk üpjün edijilerine öwrüldi.Recentlyaňy-ýakynda şu ýyl Xukang ähli sözi girizdi.Indi bolsa Europeanewropa we Amerikan Angliýa Aziýa bazarynda esasy bazarymyz.Bütin dünýäde önümlerimizi has köp müşderi halaýar.
Xukang 100 inedördül metr meýdany eýeleýär we ýüzden gowrak adam bar, Xukang güýçli dizaýn topary, önümçilik topary we gowy satuw topary bar, olar hemişe özleriniň, ýokary hilli önümleriň berk talaplary we müşderilere ýokary hilli hyzmatlar.