• head_banner_01
  • head_banner_02

Hengshui Xukang lukmançylyk enjamlary kärhanasynyň hyzmat gerimi we mümkinçiligi.

kompaniýasy

zawodHengshui Xukang lukmançylyk enjamlary CO., LTDmerkezi Hebei welaýatynyň Hengşui şäheriniň Anping etrabynda ýerleşýän sport we saglyk enjamlaryny öndüriji.
Hengshui Xukang lukmançylyk enjamlary CO., LTDUzak taryhy bilen 2006-njy ýylda esaslandyryldy.Esasy önümler aşakdaky ugurlarda: ervatgynyň ýakalary, bel goldawy, duruş düzediji, ýokarky ekstremit, aşaky ekstremal, ortoz, taýak, barmak bölekleri we ilkinji kömek enjamlary we ş.m.
Kompaniýanyň güýçli dizaýn topary, önümçilik topary we satuw topary bar, olar hemişe öz, ýokary hilli önümleriň we müşderilere ýokary hilli hyzmatlaryň berk talaplarydyr.
Kompaniýanyň maksady ýokary hilli ýaşamak we iň gowy abraý bilen ösmek.Wadalar ýerlikli bahalar, gysga önümçilik wagty we satuwdan soň kanagatlanarly hyzmat.
"Ilki bilen hil, ilki karz", müşderiniň gelmegi we bulaşyklyk barada gepleşik geçirmegi we umumy ösüşi gözlemegi mähirli garşylaýar.

Ultrases sesli maşyn tikmegi aňsat we çaltlaşdyrýar, wagty azaldýar we netijeliligi ýokarlandyrýar.50-den gowrak adamdan ybarat hünärmen önümçilik topary özleşdirmegi goldaýar.Has çalt öndürip biler

enjamlar
enjamlar

Doly awtomatiki kesiji maşyn, kesiş takyklygy we wagt tygşytlylygy ep-esli gowulaşdy.

img

Işgärler has aňsat işläp bilerler, materiallary tygşytlap bilerler, doly kesip bilerler we kemçilikleri bolmaz

图片 9
图片 5

Her bir müşderä hyzmat etmek üçin elimizden gelenini etjek hünärmen önümçilik topary, dizaýn topary we gaplaýyş topary bar.Maşynlarymyz bu pudakda iň gowusydyr.Hünärmenler topary ajaýyp önüm öndürmek üçin professional maşynlary ulanýar.Iň oňat hilli barlag bölümi üns bilen barlar we ähli hünärli önümler eltilip bilner.
Kompaniýamyz, esasan, doly şahadatnamalary we kärleri bilen beýleki ýurtlara eksport edilip bilinýän lukmançylyk we saglyk önümlerine mätäç.

Iň soňky hyzmaty başdan geçirmäge, ajaýyp önümleri getirmek üçin birinji derejeli toparlary we ajaýyp sazlamalary getirmek üçin ajaýyp gözleg toparlaryny öndürmäge mümkinçilik bermek üçin Xukang Medical-i saýlaň.Işiňiziň gülläp ösmegini üpjün etmek üçin hemme zady bize goýuň we hemmeler bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşyň


Iş wagty: Mart-06-2023