• head_banner_01
  • head_banner_02

Önümlerimiz

  • Lukmançylyk saglygy goraýyş zawodynyň egin goldawy kemeri sazlap bolýan dem alýan egin ýaýy

    Lukmançylyk saglygy goraýyş zawodynyň egin goldawy kemeri sazlap bolýan dem alýan egin ýaýy

    Egniň gaýyş lukmançylyk enjamy bolup, esasan egin bogunlaryny düzetmek, egin agyrysyny aýyrmak we egin şikesleriniň dikelmegini goldamak üçin ulanylýar.Egniň berkitme kemeriniň häsiýeti, egniň hereketini basyp, bogunlara edilýän basyşy azaldyp, şikesiň hasam giňelmeginiň öňüni alyp biler.Mundan başga-da, şikeslerden tiz gutulmak üçin eginleri dogry ýagdaýda saklaýar.Egniň gaýyşlar dürli sport şikeslerini, myşsa ştamlaryny, irki rotator çeňňek şikeslerini we bogun boşlugyny bejermekde we öňüni almakda giňden ulanylýar.