• head_banner_01
 • head_banner_02

Önümlerimiz

 • Öndüriji OEM ODM sazlanylýan dyz dyzlary açyk Patella dyz bilelikdäki goldaw

  Öndüriji OEM ODM sazlanylýan dyz dyzlary açyk Patella dyz bilelikdäki goldaw

  Dyz dyzlary, dyz bogunlaryny hereketsizleşdirmek we durnuklaşdyrmak üçin ulanylýan lukmançylyk kömegi.Stressden dynmaga we dyz bogunlaryna ýüklemäge kömek edip biler, bu bolsa agyryny we rahatsyzlygy azaldyp biler.Dyz dyrnaklary köplenç türgenler, garrylar, ýaralananlar we goşmaça goldawa mätäç adamlar tarapyndan ulanylýar.Dyz bogun kemeriniň aýratynlyklaryna ýumşak material, ýokary rahatlyk, çeýeligi, geýmek we sazlamak aňsat, berkligi we ululygy aýratyn zerurlyklara görä erkin sazlanyp bilner.Mundan başga-da, gaýyşlar goşmaça goldaw we durnuklaşdyrma üpjün edýär, goşmaça şikesleriň öňüni alyp biljek bilelikdäki hereketde öwrümlerden we turbulentliklerden gaça durmaga kömek edýär.

 • Lukmançylyk saglygy goraýyş kamerasy Dyz dyzlary bilelikdäki goldaw Açyk palleta dyz dyzlary

  Lukmançylyk saglygy goraýyş kamerasy Dyz dyzlary bilelikdäki goldaw Açyk palleta dyz dyzlary

  Dyz dyzlary reabilitasiýa direg kategoriýasyna degişlidir.Diz operasiýasyndan soň näsaglaryň agyr we howa geçirmeýän gips geýmeginiň öňüni almak üçin, köp burçly sazlanyp bilinýän dyz dyrnagy diýlip atlandyrylýan dyz operasiýasyndan soň hassalar üçin dyz dyrnagy ýörite döredildi.Dyz bogunlary reabilitasiýa gorag kategoriýasyna degişlidir.

  Dyz bogunlarynyň matasy OK matadan, fiksasiýa ulgamy ýeňil, ýönekeý we lukmançylyk goragy üçin amatlydygyny görkezýän ýeňil alýumin materialdan ýasalýar.

 • Alýuminiý gysyş posty Op dyz dyrnagy Hinge dyzynyň bilelikdäki goldaw enjamy

  Alýuminiý gysyş posty Op dyz dyrnagy Hinge dyzynyň bilelikdäki goldaw enjamy

  Dyzlaryň takmynan döwülmegi, patellar döwülmegi we meniskus şikesleri, dyz operasiýasyndan ýa-da konserwatiw bejergiden soň daşarky düzediş.

  Dyzlaryň takmynan döwülmegi, patellar döwülmegi we meniskus şikesleri, dyz operasiýasyndan ýa-da konserwatiw bejergiden soň daşarky düzediş

  Dürli belentlikdäki adamlar üçin sazlanylýan uzynlyk.

  Takyk dizaýn hassanyň dyzynyň hereket aralygyna gözegçilik edip biler.

  Dört gaýyş dizaýny gurşap alýar, dem alýar we gaty däl

  Ölçegi: Boýy: 150-180 sm, Uzynlygy 48-55 sm