• head_banner_01
  • head_banner_02

Önümlerimiz

Öndüriji OEM ODM sazlanylýan dyz dyzlary açyk Patella dyz bilelikdäki goldaw

Gysga düşündiriş:

Dyz dyzlary, dyz bogunlaryny hereketsizleşdirmek we durnuklaşdyrmak üçin ulanylýan lukmançylyk kömegi.Stressden dynmaga we dyz bogunlaryna ýüklemäge kömek edip biler, bu bolsa agyryny we rahatsyzlygy azaldyp biler.Dyz dyrnaklary köplenç türgenler, garrylar, ýaralananlar we goşmaça goldawa mätäç adamlar tarapyndan ulanylýar.Dyz bogun kemeriniň aýratynlyklaryna ýumşak material, ýokary rahatlyk, çeýeligi, geýmek we sazlamak aňsat, berkligi we ululygy aýratyn zerurlyklara görä erkin sazlanyp bilner.Mundan başga-da, gaýyşlar goşmaça goldaw we durnuklaşdyrma üpjün edýär, goşmaça şikesleriň öňüni alyp biljek bilelikdäki hereketde öwrümlerden we turbulentliklerden gaça durmaga kömek edýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm guýruklary

Öndüriji OEM ODM sazlanylýan dyz dyzynyň açyk patella dyzynyň bilelikdäki goldawy (2)
Öndüriji OEM ODM sazlanylýan dyz dyzynyň açyk patella dyzynyň bilelikdäki goldawy (5)
Öndüriji OEM ODM sazlanylýan dyz dyzynyň açyk patella dyzynyň bilelikdäki goldawy (3)

üçin toplum

Patellar bölünişiginiň we dyz bogunlarynyň döwülmegi

Bagyň şikesinden soň konserwatiw bejergi

Diziň ýiti dyz agyry

Fature

Gurlan alýumin plastinka, gowy düzediş effekti,

Dyzlary bejermek üçin ýumşak kompozit mata, doly örtülen dizaýn

Dyz dyzlary, dyz bogunlaryny hereketsizleşdirmek we durnuklaşdyrmak üçin ulanylýan lukmançylyk kömegi.Stressden dynmaga we dyz bogunlaryna ýüklemäge kömek edip biler, bu bolsa agyryny we rahatsyzlygy azaldyp biler.Dyz dyrnaklary köplenç türgenler, garrylar, ýaralananlar we goşmaça goldawa mätäç adamlar tarapyndan ulanylýar.Dyz bogun kemeriniň aýratynlyklaryna ýumşak material, ýokary rahatlyk, çeýeligi, geýmek we sazlamak aňsat, berkligi we ululygy aýratyn zerurlyklara görä erkin sazlanyp bilner.Mundan başga-da, gaýyşlar goşmaça goldaw we durnuklaşdyrma üpjün edýär, goşmaça şikesleriň öňüni alyp biljek bilelikdäki hereketde öwrümlerden we turbulentliklerden gaça durmaga kömek edýär.

Dyz kemeriniň ähmiýeti

Diz operasiýasyndan soň gutulan hassalar üçin reabilitasiýa döwri örän möhümdir.

1. Baglanyşyk operasiýasyndan soň dikelmek üçin wagt gerek, operasiýadan 6-12 hepde soň bolsa gowşak baglanyşykda.Lukmanyň buýrugy boýunça dyz bogunlaryny geýiň;

2. Dyz bogunlaryny berkitmek kemeri näsaga fiziki we psihologiki taýdan operasiýany tamamlandyklaryny aýdýar, ýöne adaty fiziki ýagdaýa gelmek üçin geçiş wagty gerek, şeýle hem bilelikdäki funksiýany dikeltmek üçin ajaýyp fiziki bejergidir.

3. Dyz bogun berkitme kemeri, hassahanadan çykandan soňam gowy goraljakdygyna psihologiki taýdan ynandyryp biler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär