• head_banner_01
 • head_banner_02

Önümlerimiz

Ortoz pyýada aýakgap topuk immobilizatory, Achilles aýakgap aýakgaplary

Gysga düşündiriş:

Achilles köwşi, esasan, aýagy goldamak we durnuklaşdyrmak üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen lukmançylyk enjamy bolup, aýagyň agyrysyny we zeperini aýyrmaga kömek edýär.Aşakda Achilles köwşüniň aýratynlyklary, amaly programmalary we jikme-jiklikleri bar


 • Model belgisi:XK701
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Önüm guýruklary

  Ortoz ýöreýän aýakgabyň topuklary immobilizator Brace Achilles aýakgap aýakgaplary (2)
  Ortoz ýöreýän aýakgabyň topuklaryny herekete getirýän aýakgap aýakgap aýakgaplary (3)
  Ortoz ýöreýän aýakgabyň topuklaryny immobilizator, Achilles aýakgap aýakgaplary (1)

  Aýratynlyklary

  1. Goldaw: Achilles aýakgaplary aýagy goldaýar, agyry we ýadawlygy azaldýar.

  2. Gowy rahatlyk: Achilles aýakgaplary oňat rahatlyk we laýyklyk bilen dem alýan materialdan ýasalýar.

  3. Geýmek aňsat: Achilles köwşüniň dizaýny ony gaty çalt we geýmegi aňsatlaşdyrýar.programma:

  4.Aslama, derini arassalaýan matadan, ýumşak we amatly, howa ýassygy goragy bilen we Achilles tendonyny goramak üçin laýykdyr.

  Howa ýassygyny basyň, ulanmak we işlemek aňsat

  1. Achilles tendonyny goldamak: Achilles tendon aýakgaplary esasan zeper ýeten Achilles tendonyny goldamak üçin ulanylýar.

  2. Aýak agyrysyny aýyryň: Achilles tendon aýakgaplary, tekiz aýaklar, Achilles tendonitis, topuk süňkleri we ş.m. sebäpli dörän agyryny aýyrmak üçin ulanylyp bilner.

  3. Goşmaça şikesleriň öňüni alyň:

  Achilles aýakgaplary aýagy durnuklaşdyrmaga we mundan beýläkki şikesleriň öňüni almaga kömek edip biler.jikme-jiklik: 1. Achilles köwşüniň dogry ölçegdigine, gaty berk ýa-da gaty boş däldigine göz ýetiriň.

  2. Achilles tendon aýakgaplaryny geýeniňizde üns beriň, uzak wagtlap geýmäň.

  3. Achilles aýakgaplary uklap ýatyrka geýmeli däldir.

  4. Achilles tendon aýakgaplaryny ulananyňyzda, lukmanyň ýa-da hünärmeniň maslahatyna eýermeli.

  Aýak we topuk baglanyşyklaryndan, ýumşak dokumalardan we tendon şikeslerinden soň konserwatiw bejergi.

  Aýak, aýak we topuk şikeslerinden soň konserwatiw bejergi

  Distal süýümli döwükleriň we aýaklaryň we phalangeal döwükleriň operasiýadan soňky düzedişi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Iň köp satylýan önüm

  Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär