• head_banner_01
  • head_banner_02

Önümlerimiz

Çagalar AFO topuk dyrnagy Aýak dyrnagy

Gysga düşündiriş:

Çagalaryň aýak dynçlygy, aýaklaryň düşmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar we topuk tendiniti, ösümlik fasiit, topuk we aýak süzgüçleri sebäpli ýatylýan hassalarda Achilles tendon şertnamasy.Daban topuklarynyň döwülmegi, tibia we fibulanyň aşaky böleginiň döwülmegi, topuk bagynyň şikeslenmeleri üçin amatlydyr.Bu dyrnak, esasanam, topuk döwükleri bolan, operasiýa zerurlygy bolmadyk hassalar ýa-da operasiýadan soň topuk hereketi çäkli hassalaryň irki agyrlygy üçin has amatlydyr.Roker aýagynyň we dabany, aýak bogunlarynyň hereketini azaltmak we ýöräniňizde hereketlendiriji güýjini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Bu önüm polat plastinka we beýleki durnukly topuk bogun we aýak döwük operasiýalary bilen içerki düzedişden soň daşarky düzedişlere kömek edip biler.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm guýruklary

Önümiň ady Çagalar AFO topuk dyrnagy Aýak dyrnagy (6)
Önümiň ady Çagalar AFO topuk dyrnagy Aýak dyrnagy (4)
Önümiň ady Çagalar AFO topuk dyrnagy Aýak dyrnagy (3)

Haryt amaly

Çagalaryň aýak dynçlygy, aýaklaryň düşmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar we topuk tendiniti, ösümlik fasiit, topuk we aýak süzgüçleri sebäpli ýatylýan hassalarda Achilles tendon şertnamasy.Daban topuklarynyň döwülmegi, tibia we fibulanyň aşaky böleginiň döwülmegi, topuk bagynyň şikeslenmeleri üçin amatlydyr.Bu dyrnak, esasanam, topuk döwükleri bolan, operasiýa zerurlygy bolmadyk hassalar ýa-da operasiýadan soň topuk hereketi çäkli hassalaryň irki agyrlygy üçin has amatlydyr.Roker aýagynyň we dabany, aýak bogunlarynyň hereketini azaltmak we ýöräniňizde hereketlendiriji güýjini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Bu önüm polat plastinka we beýleki durnukly topuk bogun we aýak döwük operasiýalary bilen içerki düzedişden soň daşarky düzedişlere kömek edip biler.

Funksiýa

Çagalaryň topuk we aýak diregi ýokary güýçli plastmassa böleklerinden, gaýyş çekmekden, gaýyş çeňňegini we derä ýakyn ýumşak padden ýasalýar, geýmek amatly we amatly.Aýagyň egilme burçy çekiş kemeri bilen sazlanyp bilner we arassalamak üçin amatly pad aýrylyp bilner.Süýşmäge garşy aşagy bilen geýip we ýöräp bilersiňiz.

Aýratynlyk

Topuk bogunlaryny funksional ýagdaýda düzedip bilýän ýa-da gaýyş bilen kesgitlenen burçy dogry sazlap bilýän topuk-aýak ortozi, topuk bogunyny durnuklaşdyryp we gorap biler we köplenç ýatanda topuk we aýak ideginde ulanylýan aýak aşak gaçmagynyň öňüni alyp biler. gije düşek.

Haryt maglumatlary

Material Plastik flanel eşigi Naýlon çeňňek
Reňk Ak reňk
Gaplamak Plastiki halta, fermuar sumkasy, neýlon halta, reňk gutusy we ş.m. (customörite gaplamany üpjün ediň).
Logotip Custöriteleşdirilen logo.
Ölçegi S / M / L Çep we sag

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär